Home

De Broek- en Simontjespolder ligt ten noorden van de Leidse Merenwijk, aan het einde van de Broekweg. Het is een kleine, maar mooie Hollandse polder met koeien, slootjes en een molen. Voor duizenden mensen is het hun ommetjesgebied: een plek vlakbij huis waar ze van de rust en de natuur kunnen genieten.

In 2010 waren er plannen een grote jachthaven aan te leggen in de polder. Ook zijn er ideeën geweest voor wegen en bebouwing, maar gelukkig zijn die allemaal van tafel. De Stichting Broek- en Simontjespolder zet zich in voor het behoud van de polder zoals die nu is.

In 2016 is de gemeente Teylingen opnieuw gestart met plannen voor Kagerzoom, Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder en Zwanburgerpolder). Op 23 januari 2018 presenteert de gemeente Teylingen haar plan ‘Kagerzoom levend landschap’ aan de Merenwijk. Elders op deze site meer over de inhoud van het plan en over onze zorgen.

Datum:   dinsdag 23 januari 2018
Tijd:        20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.45
Locatie:  Regenboogkerk, Watermolen 1.
Advertenties