Home

De Broek- en Simontjespolder ligt ten noorden van de Leidse Merenwijk, aan het einde van de Broekweg. Het is een kleine, maar mooie Hollandse polder met koeien, slootjes en een molen. Voor duizenden mensen is het hun ommetjesgebied: een plek vlakbij huis waar ze van de rust en de natuur kunnen genieten.

In 2010 waren er plannen een grote jachthaven aan te leggen in de polder. Ook zijn er ideeën geweest voor wegen en bebouwing, maar gelukkig zijn die allemaal van tafel. De Stichting Broek- en Simontjespolder zet zich in voor het behoud van de polder zoals die nu is.

Actueel

In 2016 is de gemeente Teylingen opnieuw gestart met plannen voor Kagerzoom, Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder en Zwanburgerpolder).

Alle reacties op het plan ‘Kagerzoom levend landschap’ zijn gebundeld en online gezet.  Projectleider Bart van Dijk schrijft: “Op dit moment plannen we gesprekken in de wijk, met name waar het gaat om de dijk en de belangen van aanwonenden. Daarna werken we aan een definitief ontwerp, meerjarig beheerplan en bijhorende financiële begrotingen. We streven ernaar om deze stukken medio juni gereed te hebben zodat we ze nog voor of net na de de zomervakantie kunnen presenteren in één of meer informatiebijeenkomst(en).”

Advertenties