Ontwerp Kagerzoom online te bekijken

Nadat het alweer lange tijd stil geweest is rond Kagerzoom hierbij een update over het project.

Aangepast ontwerp

Na de presentatie van het eerste plan in januari is een groot aantal reacties ingestuurd. Nu presenteert gemeente Teylingen het definitief ontwerp (overigens kan ook hier nog op gereageerd worden).

Uitgangspunt bij het ontwerp is nog steeds meer ruimte voor natuur en meer ruimte voor bewegen. Voor de uitvoering blijkt minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes.
Het ontwerp is van 30 november tot en met 14 december via de website www.kagerzoom.info in te zien. De website belooft snel een beter leesbare versie te publiceren.

47296386_526011261208681_913692186996899840_n[1]

Inloopavond in Warmond op 6 december

Donderdag 6 december is er een inloopavond over het ontwerp voor de herontwikkeling in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Inlopen kan tussen 19.30 uur en 22.00 uur. Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen. Ter plekke is het mogelijk vragen te stellen en te reageren op het ontwerp.

Reageren t/m 14 december

Ook via de website kan gereageerd worden, met als deadline 14 december. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Het vervolg

Na 14 december wordt gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kan via de gebruikelijke procedure bezwaar worden gemaakt. Het definitief en technisch ontwerp wordt geplaatst op www.kagerzoom.info. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Achtergrond (uit persbericht gemeente Teylingen)

Kagerzoom – Levend landschap

In januari is de globale visie ‘Kagerzoom – Levend landschap’ gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp. Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget voor ontwerp Kagerzoom

Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Helaas is dit extra geld niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december is het aangepaste ontwerp te zien en kan erop gereageerd worden.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Blaarkoppen en reacties Kagerzoom

Even de laatste nieuwtjes:

Reacties over herinrichting Kagerzoom

Alle reacties op het plan ‘Kagerzoom levend landschap’ zijn gebundeld, gerubriceerd, naar leeftijd ingedeeld (?!) en online gezet.

Projectleider Bart van Dijk schrijft: “Op dit moment plannen we gesprekken in de wijk, met name waar het gaat om de dijk en de belangen van aanwonenden.” De laatste stand van zaken is dat nu per gedeelte van de dijk gekeken wordt of men bezwaar heeft tegen verlaging, wandelpaden en andere ingrepen.

“Daarna werken we aan een definitief ontwerp, meerjarig beheerplan en bijhorende financiële begrotingen. We streven ernaar om deze stukken medio juni gereed te hebben zodat we ze nog voor of net na de de zomervakantie kunnen presenteren in één of meer informatiebijeenkomst(en).”

180426 reacties Kagerzoom

Blaarkoppen

Koningsdag om 12u brengt Theo Warmerdam zeven pinken naar de Broek- en Simontjespolder. Ze krijgen een korte cursus ‘wat is een sloot’, om het risico te verkleinen dat ze op stap gaan in de wijk. Na afloop een kleine proeverij van BoerenLeidse en ambachtelijk gekarnde karnemelk.

180425 de dames zijn er klaar voor

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

“Lastige uitwedstrijd voor gemeente Teylingen”

Een afgeladen zaal in de Regenboog, meer dan 150 Merenwijkers, 6 Teylingers en 1 bezoeker uit Oegstgeest waren afgekomen op de publiekspresentatie van het Kagerzoomplan van de gemeente Teylingen. Ook de pers was volop aanwezig. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Kagerzoom-plan in het Leidsch Dagblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Ruwe versie ontwikkelplan: ‘Hart voor rust, ruimte en natuur’

Op 22 november 2017 presenteerde het projectteam van de gemeente Teylingen een ruwe versie van hun ontwikkelplan aan de groep deelnemers aan het participatietraject. Na een presentatie van de externe gespreksleider overheerste opluchting dat het uitbreidingsplan van de golfbaan in elk geval van tafel was. De plannen werden door de groep welwillend ontvangen. In grote lijnen blijft het gebied in elk geval ongemoeid – daar zijn we blij mee. Ondertussen waren er ook nog de nodige zorgen, suggesties en kanttekeningen.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 16 reacties

Golfclub wil uitbreiden naar de polder

Slecht nieuws voor de liefhebbers van het weiland met blaarkoppen. Terwijl een grote meerderheid van de deelnemers tijdens de werkbijeenkomst in Teylingen pleitte voor minimale ingrepen in Kagerzoom, met vooral versterking van de natuur, presenteerde de golfclub een plan om ook het laatste stuk Broek- en Simontjespolder nog in te lijven.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Onze presentatie op de werkbijeenkomst in Teylingen

Als Stichting Broek- en Simontjespolder pleiten we tijdens de werkbijeenkomst op 22 mei voor versterking van de natuur met behoud van de waarden, de sfeer en de indeling van het gebied en spreken we onze zorg uit over verdere intensivering van de recreatie in het gebied:

170522 voorblad presentatie 1e werkbijeenkomst

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stichting vraagt spreektijd op 22 mei

De Stichting Broek- en Simontjespolder heeft projectleider Bart van Dijk verzocht om ook een presentatie te kunnen houden op de startbijeenkomst over Kagerzoom op 22 mei, namens een grote groep vaste gebruikers en direct omwonenden van het ommetjesgebied. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Maandag 22 mei: startbijeenkomst Kagerzoom

Maandag 22 mei wordt in Warmond de eerste bijeenkomst gehouden in het kader van de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Kagerzoom, als vervolg op de online enquête van de gemeente Teylingen vorig jaar september. Veel Merenwijkers maken zich zorgen. Wat schrijft de gemeente Teylingen zelf over deze bijeenkomst en het vervolgtraject?

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Op de bres voor blaarkopzuivel

Inmiddels heeft het ministerie een coulanceregeling opgesteld voor boeren die zeldzame koeienrassen houden. Goed nieuws, dachten we. Totdat we begrepen dat deze uitzondering alleen geldt voor niet-melkleverende bedrijven.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen