Stichting vraagt spreektijd op 22 mei

De Stichting Broek- en Simontjespolder heeft projectleider Bart van Dijk verzocht om ook een presentatie te kunnen houden op de startbijeenkomst over Kagerzoom op 22 mei, namens een grote groep vaste gebruikers en direct omwonenden van het ommetjesgebied. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Maandag 22 mei: startbijeenkomst Kagerzoom

Maandag 22 mei wordt in Warmond de eerste bijeenkomst gehouden in het kader van de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Kagerzoom, als vervolg op de online enquête van de gemeente Teylingen vorig jaar september. Veel Merenwijkers maken zich zorgen. Wat schrijft de gemeente Teylingen zelf over deze bijeenkomst en het vervolgtraject?

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Op de bres voor blaarkopzuivel

Inmiddels heeft het ministerie een coulanceregeling opgesteld voor boeren die zeldzame koeienrassen houden. Goed nieuws, dachten we. Totdat we begrepen dat deze uitzondering alleen geldt voor niet-melkleverende bedrijven.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dinsdag 18 april komen de blaarkoppen

Ondanks een enorme hagelbui verzamelden zich flink wat wijkgenoten bij het weiland om de blaarkoppen te verwelkomen.

Terwijl de vijf jongedames gezamenlijk rondjes langs de sloten draafden om alle hoeken van het weiland te verkennen, konden wij de ambachtelijke karnemelk en kazen van De Sophiahoeve proeven. En konden we alles vragen wat we ooit al wilden weten over koeien, kaas en karnemelk. Wist jij trouwens dat koeien best kunnen zwemmen? Zo zwom er al eens een ondernemend exemplaar een flink stuk over de Kaag naar een polder verderop – toch al gauw zo’n 100 meter verderop.

Een gezellige meet-up, waarin we nog maar eens verzuchtten hoe bijzonder het toch is, zo’n polder-in-functie in ons ommetjesgebied.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Blaarkop bedreigd door nieuwe fosfaatwet

Bijzondere koeienrassen als de Groninger blaarkop dreigen uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. Dat is het gevolg van de nieuwe strengere mestregels. De Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) en rundveehouders luiden de noodklok over het voortbestaan van de bedreigde oude veerassen in Nederland. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van Theo Warmerdam (april)

Half april weer koeien in de wei

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn volop aan de gang. De slootkanten worden aangepakt en het weiland in de Broek- en Simontjespolder wordt bemest. Als het gras flink gaat groeien, kunnen de blaarkoppen naar buiten. Naar verwachting komen ze half april. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkbijeenkomst over Integrale Visie Kagerzoom

Wijkvereniging Merenwijk organiseerde op 14 maart een bijeenkomst om duidelijkheid te krijgen over het visietraject voor Kagerzoom, waar de gemeente Teylingen aan werkt. Dat proces verloopt erg langzaam. Ondertussen worden we al wel geconfronteerd met ontwikkelingen zoals de geplande aanleg van een grootschalige skeelerbaan aan de westrand van Kagerzoom. In een enquete vorig jaar gaven Merenwijkers massaal aan dat ze rust, ruimte en natuur willen in dit gebied. De wijkvereniging had projectleider Bart van Dijk uitgenodigd om uitleg te geven over de stand van zaken. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Merenwijk wil uitstel aanleg skeelerbaan

LEIDEN/WARMOND – De wijkvereniging en drie bewonerscomité’s in de Merenwijk willen dat er geen skeelerbaan wordt aangelegd voordat de gemeente Teylingen een integrale visie voor de Veerpolder en Kagerzoom heeft ontwikkeld en goedgekeurd. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunt hun standpunt. De plannen van de Warmondse IJsclub om een professionele skeelerbaan aan te leggen op de plaats van de huidige landijsbaan zorgen voor forse onrust in de Merenwijk.  Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Enquete: 96% wil rust, ruimte en natuur

September 2016 hield de gemeente Teylingen een enquête en straatinterviews over wat de natuur en de recreatieve waarde van de Kagerzoom kan versterken. Ruim 1000 mensen namen deel aan deze enquête. Vandaag publiceerde gemeente Teylingen een persbericht met de resultaten van deze enquete. Respondenten kregen meer uitgebreide informatie, waarin ook enkele percentages zijn verwerkt. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat gebeurt er na de enquete?

Tot 22 september is het mogelijk om een enquete in te vullen over Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil op die manier wensen en ideeën peilen over het gebied. Men werkt aan plan voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiemogelijkheden in het gebied. Doelstelling is om het leef- en verblijfsklimaat voor inwoners te versterken en de gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen.

Hoe gaat dit proces komende tijd verder verlopen?

Input verwerken
We hebben vanuit Teylingen begrepen dat er veel respons is gekomen op de enquete. Komende maand wordt deze verwerkt. In het voorjaar heeft de projectleider al gesproken met een groot aantal bij Kagerzoom betrokken organisaties en groepen belanghebbenden. Ook zijn ter plekke interviews gehouden met bezoekende recreanten en toeristen. Al deze informatie wordt bij elkaar gevoegd.

Informatiebijeenkomst
De gemeente Teylingen organiseert vervolgens een informatie- en brainstorm-bijeenkomst waarin ze op basis van alle verzamelde informatie een concept-visie presenteren en een voorstel doen over het toekomstig gebruik van Kagerzoom. Uitgenodigd worden alle betrokken organisaties en iedereen die zich via de enquete heeft opgegeven. Deze bijeenkomst is voorlopig gepland voor oktober/november.

Van visie tot concrete plannen
Aansluitend op deze bijeenkomst werkt de projectleider voor de gemeente een Bidbook en Visieschets uit voor het gebied. Hier kunnen betrokken organisaties op reageren en er volgt een formele inspraakprocedure. Daarna wordt de visie uitgewerkt naar concrete plannen. Het is de bedoeling dat betrokken organisaties hier een bijdrage aan kunnen leveren. Doelstelling is dit hele proces in 2017 te doorlopen. Daadwerkelijke uitvoering van de plannen is niet eerder dan 2018 te verwachten.

De Stichting Broek- en Simontjespolder blijft nauw betrokken bij het proces. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de knop in de rechterkolom. Je ontvangt nieuwe berichten dan automatisch in je mailbox.

.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen